MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Zoals dat van een modern bedrijf verwacht mag worden, hebben wij bij alle bedrijfsprocessen oog voor mens, milieu en maatschappij. Daarnaast voelen wij ons sterk verbonden met onze leefomgeving en leveren wij daar graag een bijdrage aan.

Hieronder kunt u zien wat wij op MVO gebied doen, binnen én buiten ons bedrijf:

 • Wij zijn MPS-A+, MPS GAP en MPS SQ gecertificeerd,
 • Wij zijn de eerste kweker die deelneemt aan het FSI 2020 project (The Floriculture Sustainability Initiative),
 • Wij hergebruiken ons gietwater,
 • Wij scheiden papier, plastic en groenafval,
 • Onze potten worden gemaakt van gerecycled materiaal,
 • Wij zijn Product Proof, dit is een certificaat voor transparantie in de keten,
 • Onze vrachtwagens voldoen aan de emissie 6 standaard,
 • Wij steunen het Antoni van Leeuwenhoek (www.avl.nl), diverse lokale sportverenigingen en het Boomkwekerijmuseum
 • Wij hebben in 2016 bijna 1.000 zonnepanelen geïnstalleerd,
 • Alle kassen zijn voorzien van de nieuwste energie doeken en volstaan aan het “nul-lozing” besluit,
 • Wij besteden met ondersteuning van het ESF, extra aandacht aan de duurzame inzetbaarheid van al onze medewerkers,
 • Wij nemen deel aan het bijen-adoptieprogramma, hier wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar bijen, biodiversiteit en verduurzaming van de leefomgeving.