Verantwoordelijk ondernemen

Van der Salm streeft ernaar altijd voorop te lopen in de markt. Dat geldt voor productinnovatie, productieprocessen, maar ook in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij alle bedrijfsprocessen hebben wij oog voor onze klant, personeel, milieu en de maatschappij waar wij deel van uitmaken. Van al deze stakeholders maken wij in positieve zin graag deel uit van hun leefomgeving.

Certificering

MPS
Van der Salm is MPS-A+, MPS GAP en MPS SQ gecertificeerd. Met deze certificaten tonen wij
aan dat wij uiterst bewust bezig zijn met traceerbaarheid, milieu en afval en deze processen
gestandaardiseerd hebben.

FSI 2025
Dit initiatief brengt internationaal ketenbedrijven in de floriculture samen om gezamenlijk te streven naar een zo verantwoord mogelijke manier van produceren en verhandelen van bloemen en planten.

Daarnaast waren wij de eerste kweker die deelnam aan het FSI 2020 project (The Floriculture
sustainability Initiative).

Product Proof
Salm Boskoop is een Product Proof onderneming. Dit certificaat voor transparantie in de keten
onderstreept ons streven zo open mogelijk te zijn in onze gehele manier van werken.

MVO

Milieu

Recycling

Afval bestaat niet zegt men. Wij zien dit als een uitdaging en gaan die uitdaging graag aan. Wij proberen zo min mogelijk afval te produceren en zoveel mogelijk te recyclen. Zo hergebruiken wij het water waarmee wij onze planten voorzien van water en voedingsstoffen. Het retourwater wordt gefilterd en het water wordt gebruikt.

Een pot is nodig om de plant in te laten groeien. Maar de meeste consumenten gooien de pot na aankoop en aanplanten direct weg! Het is voor ons dan ook niet meer dan logisch dat de pot waarin wij kweken recyclebaar moet zijn. Onze potten zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal en zijn na gebruik ook weer recyclebaar. Tevens zijn we hierin strevend om naar vernieuwendere middelen over te gaan. We zijn bijvoorbeeld bezig met het testen van volledig biologisch afbreekbare potten. Deze potjes worden niet weg gegooid maar kunnen gewoon met de plant mee gepot worden in de tuin of plantenbak en worden langzaam afgebroken in de grond.

Binnen ons bedrijf wordt actief beleid gevoerd op het scheiden van onze afvalstromen. Wij scheiden karton, papier, plastic en groenafval.

Energie

Onze vrachtwagens zijn stil en voldoen aan de Emissie 6 standaard.

De afgelopen jaren hebben wij in totaal 650 zonnepanelen geïnstalleerd, om het energieverbruik van onze locaties zoveel mogelijk te verduurzamen. Jaarlijks wekken deze panelen een hoevelheid energie op die gelijk is aan het jaarlijkse energieverbruik van 90 Nederlandse huishoudens.

Daarnaast zijn onze kassen voorzien van de nieuwste energie doeken. Onze kassen voldoen aan het “nul-lozingen” besluit, wat betekent dat we geen water lozen op het oppervlaktewater of de riolering.

Maatschappelijk

Antoni van Leeuwenhoek
Wij steunen het Antoni van Leeuwenhoek (www.avl.nl) met het onderzoek bij en behandelen van kankerpatiënten.

ESF
Salm Boskoop ondersteund het ESF, waarmee wij extra aandacht geven aan het duurzaam
inzetten van al onze medewerkers.

Verenigingen
Van der Salm ondersteund middels sponsoring diverse lokale verenigingen.

Boomkwekerijmuseum
Wij sponsoren het Boomkwekerijmuseum in Boskoop. Dit museum geeft bezoekers een unieke
inkijk in de historie van het boomkwekersvak. De historische tuin laat zien hoe er vroeger gekweekt werd.