Verantwoordelijk ondernemen

Salm Boskoop streeft ernaar altijd voorop te lopen in de markt. Dat geldt voor productinnovatie, productieprocessen, maar ook in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij alle bedrijfsprocessen hebben wij oog voor onze klant, personeel, milieu en de maatschappij waar wij deel van uitmaken. Van al deze stakeholders maken wij in positieve zin graag deel uit van hun leefomgeving.

Certificering

MPS
Salm Boskoop is MPS-A+, MPS GAP en MPS SQ gecertificeerd. Met deze certificaten tonen wij
aan dat wij uiterst bewust bezig zijn met traceerbaarheid, milieu en afval en deze processen
gestandaardiseerd hebben.

FSI 2020
Daarnaast waren wij de eerste kweker die deelnam aan het FSI 2020 project (The Floriculture
sustainability Initiative). Dit initiatief brengt internationaal ketenbedrijven in de floriculture samen
om gezamenlijk te streven naar een zo verantwoord mogelijke manier van produceren en
verhandelen van bloemen en planten.

Product Proof
Salm Boskoop is een Product Proof onderneming. Dit certificaat voor transparantie in de keten
onderstreept ons streven zo open mogelijk te zijn in onze gehele manier van werken.

MVO

Milieu

Recycling
Afval bestaat niet zegt men. Wij zien dit als een uitdaging en gaan die uitdaging aan. Wij proberen
zo min mogelijk afval te produceren en zoveel mogelijk te recyclen.
Zo herbruiken wij het water waarmee wij onze planten voorzien van water en voedingsstoffen. Het
restafal wordt gefilterd en hergebruikt.

Een pot is nodig om de plant in te laten groeien. Maar de consument gooit het na aankoop en
aanplanten direct weg! Het is voor ons dan ook niet meer dan logisch dat de pot waarin wij
kweken recyclebaar moet zijn. Onze potten zijn gemaakt van gerecycled materiaal en zijn zelf ook
recyclebaar.

Binnen ons bedrijf wordt actief beleid gevoerd op het scheiden van afval. Wij sorteren papier,
plastic en groenafval.

De bij
Het gaat al enige jaren niet goed met de bij. Salm Boskoop neemt deel aan het bijenadoptieprogramma.
Binnen dit programma wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de
bijen, de biodiversiteit en het effect van de verduurzaming van de leefomgeving.

Energie
Onze vrachtwagens zijn stil en voldaan aan de Emissie 6 standaard.
In 2016 hebben wij in totaal bijna 1.000 zonnepanelen geïnstalleerd, om het energieverbruik van
onze locaties zoveel mogelijk te verduurzamen. Daarnaast zijn onze kassen voorzien van de
nieuwste energie doeken en volstaan ze aan aan het “nul-lozingen” besluit.

Maatschappelijk

Antoni van Leeuwenhoek
Wij steunen het Antoni van Leeuwenhoek (www.avl.nl) met het onderzoek bij en behandelen van kankerpatiënten.

ESF
Salm Boskoop ondersteund het ESF, waarmee wij extra aandacht geven aan het duurzaam
inzetten van al onze medewerkers.

Sportverenigingen
Salm Boskoop ondersteund middels sponsoring diverse lokale sportverenigingen.

Boomkwekerijmuseum
Wij sponsoren het Boomkwekerijmuseum in Boskoop. Dit museum geeft bezoekers een unieke
inkijk in de historie van het boomkwekersvak. De historische tuin laat zien hoe vroeger gekweekt werd.